Par mums

Mēs ražojam ekoloģiski tīras koksnes granulas

Mēs ražojam 6 un 8 mm koksnes granulas, kas atbilst augstajam standartam. Granulas tiek pakotas 15 kg ( vai 16 kg ) plastmasas maisos un big-bagos pa 800/1000/1100 kg.

Efektivitāte

Enerģētiskā siltuma ietilpība koksnes granulās ir 2,5 reizes augstāka salīdzinot ar parastu zaļu koksni. Koksnes mitrums granulās ir vairākas reizes zemāks nekā augošā koksnē.

Drošība

Koksnes granulas ir salīdzinoši drošs un ērti lietojams produkts. Tas nav eksplozīvs kā gāze, tas neizdala kaitīgus izdalījumus kā ogles, gāze un kurināmais mazuts. Koksnes granulu izmantošana ir draudzīga gan tās lietotājiem gan apkārtējai videi gan sabiedrībai kopumā.

Videi draudzīgs produkts

Koksnes granulas ir videi draudzīgs kurināmais, jo CO2 apjoms, kas izdalās tā sadegšanas laikā, ir līdzvērtīgs CO2 apjomam, ko tās koksnei izmantotais materiāls - koks, ir uzņēmis augšanas laikā. Sadedzinot koksnes granulas, atmosfērā izdalītais CO2 daudzums nepārsniedz apjomu, kas izdalītos attiecīgā daudzuma koksnes satrūdēšanas un dabiskās sadalīšanas procesā. Pateicoties zemajam sēra saturam granulās, tiek samazināti sēra izmeši atmosfērā.

Ekonomija

Mūsu saražotā produkcija ne tikai dod siltumu cilvēkiem, bet arī samazina citu kurināmo resursu patēriņu un importu (gāze, elektroenerģija, naftas produkti, ogles). Koksnes granulas kā kurināmais naudas izteiksmē ir būtiski izdevīgāks par gāzes un naftas produktu kurināmo.

Sertifikāti