Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.vpvpellet.com īpašnieku SIA „VPV”, vien. reģistrācijas Nr. 40103681202, reģistrēts 2013. gada 12. jūnijā, juridiskā adrese: "Gaismas", Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.vpvpellet.com interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.vpvpellet.com interneta tirdzniecības vietnē.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod kokskaidu granulas un briketes (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.vpvpellet.com. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu info@vpvpellet.com. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

3. Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un veiktu pasūtījuma izpildi, SIA “VPV” veiks iesniegto personas datu apstrādi. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām. Personas dati, kas nonāk uzņēmuma rīcībā, tiek apstrādāti drošā veidā. Mēs piešķiram piekļuvi personas datiem tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. Darbinieki, kuri uzņēmumā apstrādā personas datus, tiek apmācīti un viņiem ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī uzņēmuma izstrādātie iekšējie normatīvie akti. 

Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot transporta/kurjera kompāniju, ja tāda tiek izmantota, pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

4. Pārdevējs sagatavo pasūtījumu saņemšanai ražotnē vai veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar transporta/kurjera kompānijas noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

5. Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās, svētdienās - komplektēšana netiek veikta. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

6. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

7. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Piegādes izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

8. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

8.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

8.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

8.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@vpvpellet.com. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

8.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

8.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

8.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja ražotnē ("Gaismas", Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

9. Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Preces pieejamības noliktavā.

10. Visas cenas ir norādītas ar bez PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt pavadzīmi par Preces saņemšanu.

11. Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā www.vpvpellet.com ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz Pārdevēja konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

12. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

13. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.